Usługi prawne

ZAKRES USŁUG PRAWNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ KANCELARIĘ „GEWINN”

 

Kancelaria prawna świadczy usługi w dziedzinach:
– prawa gospodarczego
– prawa handlowego
– prawa cywilnego
– prawa administracyjnego
– prawa pracy
– prawa finansowego
– prawa własnościowego

Usługi świadczone są:
– przedsiębiorcom na zasadzie stałej obsługi
  prawnej lub jednorazowych zleceń
– osobom fizycznym nieprowadzącym
  działalności gospodarczej

Zakres świadczonych usług obejmuje:
– udzielanie porad prawnych
– sporządzanie opinii prawnych
– sporządzanie projektów umów
– negocjacje
– zastępstwo procesowe
– zastępstwo prawne

JURISTISCHE DIENSTLEISTUNGEN, DIE DIE KANZLEI „GEWINN“ BIETET

Die Kanzlei bietet Dienstleistungen in den folgenden Bereichen:
– Wirtschaftsrecht
– Handelsrecht
– Zivilrecht
– Verwaltungsrecht
– Arbeitsrecht
– Finanzrecht
– Sachenrecht

Wir bieten Dienstleistungen für:
– Unternehmer als eine dauerhafte rechtliche
  Dienstleistung oder einmalige Aufgaben
– für diejenigen, die nicht ein Geschäft laufen

Das Leistungsspektrum umfasst:
– Rechtsberatung
– Erstellung von Rechtsgutachten
– Vertragsgestaltung
– Verhandlungen
– Darstellung
– Rechtliche Vertretung

LEGAL SERVICES RENDERED BY THE LAW FIRM

LEGAL SERVICES
RENDERED BY THE LAW FIRM
„GEWINN”

The firm provides services in the areas of:
– business law
– commercial law
– civil law
– administrative law
– labor law
– financial law
– property law

Services are provided for:
– entrepreneurs on a permanent legal service
  or single orders
– individuals not engaged in the business

The scope of services includes:
– provision of legal advice
– preparation of legal opinions
– drafting contracts
– negotiations
– representation
– legal representation