Zakres usług prawnych świadczonych przez kancelarię "Gewinn"

stare księgi

Kancelaria prawna świadczy usługi w dziedzinach:

 • prawa gospodarczego
 • prawa handlowego
 • prawa cywilnego
 • prawa administracyjnego
 • prawa pracy
 • prawa finansowego
 • prawa własnościowego

Usługi świadczone są:

 • przedsiębiorcom na zasadzie stałej obsługi
  prawnej lub jednorazowych zleceń
 • osobom fizycznym nieprowadzącym
  działalności gospodarczej

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie projektów umów
 • negocjacje
 • zastępstwo procesowe
 • zastępstwo prawne